Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Mätning av 3-dimensionella cAMP-fördelningar i levande celler med 4-dimensionell (x, y, z och λ) hyperspektrala FRET-avbildningar och analyser
 
Click here for the English version

Mätning av 3-dimensionella cAMP-fördelningar i levande celler med 4-dimensionell (x, y, z och λ) hyperspektrala FRET-avbildningar och analyser

Article DOI: 10.3791/61720-v
October 27th, 2020

Chapters

Summary October 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

På grund av inneboende låg signal-till-brus-förhållande (SNR) av Fӧrster resonansenergiöverföringsbaserade sensorer (FRET) har mätningen av cAMP-signaler varit utmanande, särskilt i tre rumsliga dimensioner. Här beskriver vi en hyperspektral FRET imaging och analys metodik som möjliggör mätning av cAMP fördelning i tre rumsliga dimensioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter