Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar için Polimerik Nano-Kompozit Liflerin Çözelti Üfleme İpliği
 
Click here for the English version

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar için Polimerik Nano-Kompozit Liflerin Çözelti Üfleme İpliği

Article DOI: 10.3791/62283-v 07:08 min March 18th, 2021
March 18th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu çalışmanın temel amacı, çözelti üflemeli eğirme (SBS) yoluyla tutarlı morfolojiye sahip polimerik fiber paspaslar hazırlamak için bir protokol tanımlamaktır. SBS'yi, nanopartikülleri bir polimer-elastomer matrisine dahil ederek, koruyucu malzemeler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için yeni, ayarlanabilir, esnek polimerik fiber nanokompozitler geliştirmek için kullanmayı hedefliyoruz.

Tags

Mühendislik Sayı 169 Çözelti Üfleme İpliği (SBS) polimerik lifler fiber nanokompozitler Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) poli(stiren-bütadien-stiren) demir oksit (Fe3O4) nanopartiküller
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter