Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Depolymeriserbara olefiniska polymerer baserade på smältringscyklooctenmonomerer
 
Click here for the English version

Depolymeriserbara olefiniska polymerer baserade på smältringscyklooctenmonomerer

Article DOI: 10.3791/64182-v 08:12 min December 16th, 2022
December 16th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi protokoll för framställning av transcyklobutansmälta cyklooktener (tCBCO), deras polymerisation för att framställa depolymeriserbara olefiniska polymerer och depolymerisationen av dessa polymerer under milda förhållanden. Dessutom beskrivs protokoll för framställning av depolymeriserbara nätverk och kompressionsgjutning av styv linjär plast baserad på detta system.

Tags

Kemi utgåva 190 [2+2] fotocykloaddition fotokemisk isomerisering kemisk återvinning till monomer ringöppnande metatespolymerisation
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter