Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering och genetisk manipulation av vuxen Cardiac myocyter för Confocal Imaging
 
Click here for the English version

Isolering och genetisk manipulation av vuxen Cardiac myocyter för Confocal Imaging

Article doi: 10.3791/1433
September 17th, 2009

Summary September 17th, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vuxen hjärt myocyter är primära celler som kan isoleras från djur hjärtan och odlade i flera dagar. Inom denna kultur period adenovirala genöverföring kan användas för att uttrycka genetiskt kodade biosensorer (GEBs) eller fluorescerande proteiner fusion. Båda metoder kan cellulära undersökningar med hjälp av konfokalmikroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter