Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Hur till Skapa och använda Kikare Rivalitet
 
Click here for the English version

Hur till Skapa och använda Kikare Rivalitet

Article doi: 10.3791/2030
November 10th, 2010

Summary November 10th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kikare rivalitet uppstår när ögonen presenteras med olika bilder på samma plats: en bild dominerar medan den andra är undertryckta, och suppleanter dominans regelbundet. Rivalitet är användbart för att undersöka perceptuell urval och visuella medvetenhet. Här beskriver vi flera enkla metoder för att skapa och använda kikare rivalitet stimuli.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter