Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Hyponeophagia
 
Click here for the English version

Hyponeophagia: Ett mått på ångest i musen

Article DOI: 10.3791/2613
May 17th, 2011

Chapters

Summary May 17th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Möss och råttor, på grund av deras medfödda försiktighet, är initialt långsamt konsumerar ett nytt livsmedel, i synnerhet i en roman plats. Detta hyponeophagia kan lätt mätas i laboratoriet, även om försöksdjur är mycket mindre oroliga än sina vilda motsvarigheter

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter