Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Generering av Multivirus-specifika T-celler för att förhindra / behandla virusinfektioner efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation
 
Click here for the English version

Generering av Multivirus-specifika T-celler för att förhindra / behandla virusinfektioner efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation

Article DOI: 10.3791/2736-v 08:52 min May 27th, 2011
May 27th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En snabb, enkel och kostnadseffektiv protokoll för generering av givare som härrör multivirus-specifik CTL (rCTL) för infusion av allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) mottagare löper risk att utveckla CMV, Adv eller EBV-infektioner. Denna tillverkningsprocess är GMP-kompatibel och bör se den bredare genomförande av T-cell immunterapi bortom specialiserade centra.

Tags

Immunologi T-celler immunterapi virusinfektioner nucleofection plasmider G-Rex kultur-enhet
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter