Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kontinuerligt omrörd anaerob rötkammare för att omvandla organiskt avfall till biogas
 
Click here for the English version

Kontinuerligt omrörd anaerob rötkammare för att omvandla organiskt avfall till biogas: System Setup och Basic drift

Article doi: 10.3791/3978
July 13th, 2012

Summary July 13th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Laboratorieskala anaeroba hjälper forskarna att forska fram nya sätt att optimera befintliga tillämpningar av anaerob bioteknik och att utvärdera metan producerar potentialen av olika organiska avfall. Denna artikel introducerar en generell modell för konstruktion, ympning, drift och övervakning av en laboratorieskala kontinuerligt omrörd anaerob rötkammare.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter