Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Den gröna monster Process för generering av jäststammar Redovisat flera Gene Strykningar
 
Click here for the English version

Den gröna monster Process för generering av jäststammar Redovisat flera Gene Strykningar

Article doi: 10.3791/4072
December 15th, 2012

Summary December 15th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den gröna monster Metoden möjliggör snabb montering av flera deletioner markerade med en reportergen som kodar grönfluorescerande protein. Denna metod bygger på att köra jäststammar genom upprepade cykler av sexuell sortiment av strykningar och fluorescens-baserade anrikning av celler som bär fler strykningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter