Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

FRET mikroskopi för realtidsövervakning av signalering händelser i levande celler Använda unimolekylära Biosensorer
 
Click here for the English version

FRET mikroskopi för realtidsövervakning av signalering händelser i levande celler Använda unimolekylära Biosensorer

Article doi: 10.3791/4081
August 20th, 2012

Summary August 20th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Förster resonans (FRET) mikroskopi är en kraftfull teknik för realtidsövervakning av signalering händelser i levande celler med olika biosensorer som reportrar. Här beskriver vi hur man bygger en anpassad epifluorescens FRET bildsystem från kommersiellt tillgängliga komponenter och hur man använder den för FRET experiment.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter