Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Provtagning Human Indigenous Saliv Peptidome Med en Lollipop-Like Ultrafiltrering Probe
 
Click here for the English version

Provtagning Human Indigenous Saliv Peptidome Med en Lollipop-Like Ultrafiltrering Probe: förenkla och förbättra peptid Detection för klinisk Mass Spectrometry

Article doi: 10.3791/4108
August 7th, 2012

Summary August 7th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Med tanke på saliv provtagning för framtida klinisk tillämpning, var en klubba-liknande ultrafiltrering (LLUF) sond tillverkas för att passa i den mänskliga munhålan. Direkt analys av osmält saliv genom NanoLC-LTQ masspektrometri visade förmågan hos LLUF prober för att avlägsna stora proteiner och höga proteiner överflöd, och gör låg rikliga peptider mer detekterbar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter