Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Multi-modal Imaging av angiogenes i en Naken råtta modell av bröstcancer skelettmetastaser med magnetkamera, Volumetric datortomografi och ultraljud
 
Click here for the English version

Multi-modal Imaging av angiogenes i en Naken råtta modell av bröstcancer skelettmetastaser med magnetkamera, Volumetric datortomografi och ultraljud

Article DOI: 10.3791/4178
August 14th, 2012

Chapters

Summary August 14th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I patogenesen av benmetastas är angiogenes en viktig process och därför representerar ett mål för avbildning och terapi. Här presenterar vi en råtta modell av platsspecifika bröstcancer skelettmetastaser och beskriva strategier för att icke-invasivt bilden angiogenes

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter