Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Samtidig Elektroencefalografi, realtidsmätning av laktat koncentration och optogenetic Manipulering av neuronal aktivitet hos gnagare Cerebral Cortex
 
Click here for the English version

Samtidig Elektroencefalografi, realtidsmätning av laktat koncentration och optogenetic Manipulering av neuronal aktivitet hos gnagare Cerebral Cortex

Article DOI: 10.3791/4328 10:45 min
December 19th, 2012

Chapters

Summary December 19th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett förfarande beskrivs för att manipulera aktiviteten hos cerebrala kortikala pyramidala nervceller optogenetically medan elektroencefalogram, elektromyogram, och cerebral laktatkoncentrationen övervakas. Experimentella inspelningar utförs på kabel-bundna möss medan de genomgår spontana Sleep / Wake-cykler. Optogenetic utrustning monteras i vårt laboratorium, färdskrivare är kommersiellt tillgänglig.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter