Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Induktion Plasticitet hos astrocytiska Receptorer genom manipulering av neuron priser
 
Click here for the English version

Induktion Plasticitet hos astrocytiska Receptorer genom manipulering av neuron priser

Article DOI: 10.3791/51458-v 12:47 min March 20th, 2014
March 20th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en anpassning av protokoll som används för att inducera homeostatiska plasticitet i nervceller för studiet av plasticiteten hos astrocytiska G-proteinkopplade receptorer. Nyligen används för att undersöka förändringar i astrocytic grupp I mGluRs hos unga möss, kan metoden användas för att mäta skalning av olika astrocytiska GPCRs, i vävnad från vuxna möss i situ och in vivo, och att få en bättre uppfattning om hur känsliga astrocytiska receptorer på förändringar i neuronal aktivitet.

Tags

Neurovetenskap astrocyt plasticitet mGluRs neuronaktivitet elektrofysiologi Gq GPCRs Bolus-lastning kalcium mikrodomäner akut skivor Hippocampus mus
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter