Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Icke-invasiv optisk mätning av cerebral metabolism och hemodynamik hos spädbarn
 
Click here for the English version

Icke-invasiv optisk mätning av cerebral metabolism och hemodynamik hos spädbarn

Article DOI: 10.3791/4379
March 14th, 2013

Chapters

Summary March 14th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi kombinerade frekvens-domän nära-infraröd spektroskopi åtgärder av cerebral hemoglobin syresättning med diffusa åtgärder korrelationsspektroskopi av cerebralt blodflöde indexet att uppskatta ett index av syremetabolism. Vi testade nyttan av denna åtgärd som en säng screeningmetod för att utvärdera hälsa och utveckling av det nyfödda hjärnan.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter