Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

In vivo Mätning av mus Pulmonary Endothelial ytskikt
 
Click here for the English version

In vivo Mätning av mus Pulmonary Endothelial ytskikt

Article DOI: 10.3791/50322
February 22nd, 2013

Chapters

Summary February 22nd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den endotel glykokalyx / endoteliala ytskiktet är idealiskt studeras med hjälp intravital mikroskopi. Intravital mikroskopi är tekniskt utmanande på ett rörligt organ såsom lungan. Vi visar hur samtidig ljusfält och fluorescensmikroskopi kan användas för att uppskatta endotel tjocklek ytskikt i en fritt röra

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter