Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Free Access.

Høy gjennomstrømning, Automated Utvinning av DNA og RNA fra kliniske prøver ved hjelp TruTip Technology på Common Væskehåndtering Robots
 
Click here for the English version

Høy gjennomstrømning, Automated Utvinning av DNA og RNA fra kliniske prøver ved hjelp TruTip Technology på Common Væskehåndtering Robots

Article DOI: 10.3791/50356
June 11th, 2013

Chapters

Summary June 11th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

TruTip er en enkel nukleinsyreekstraheringsenheten teknologi hvorved en porøs monolittisk bindende matrise settes inn i en pipettespiss. Følgelig er prøveopparbeidelse format som er kompatibelt med de fleste væskehåndtering instrumenter, og kan brukes til mange middels til høy gjennomstrømning kliniske applikasjoner og prøvetyper.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter