Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Free Access.

Hög genomströmning, automatiserat rena fram DNA och RNA från kliniska prover med TruTip Technology om gemensamma Vätskehantering Robotar
 
Click here for the English version

Hög genomströmning, automatiserat rena fram DNA och RNA från kliniska prover med TruTip Technology om gemensamma Vätskehantering Robotar

Article DOI: 10.3791/50356
June 11th, 2013

Chapters

Summary June 11th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

TruTip är en enkel nukleinsyra extraktion teknik varigenom en porös, monolitisk bindande matris är införd i en pipettspets. Följaktligen är provberedning format som är kompatibelt med de flesta vätskehantering instrument, och kan användas för många medium till hög kapacitet kliniska tillämpningar och provtyper.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter