Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En metode for mus bukspyttkjertelens Isolering og Intracellulær cAMP Bestemmelse
 
Click here for the English version

En metode for mus bukspyttkjertelens Isolering og Intracellulær cAMP Bestemmelse

Article DOI: 10.3791/50374
June 25th, 2014

Chapters

Summary June 25th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Analysere in vitro β-cellefunksjon ved hjelp av isolerte mus Langerhanske øyer er en viktig komponent i studiet av diabetes patofysiologi og behandlingsformer. Mens mange nedstrøms applikasjoner som er tilgjengelige, denne protokollen beskriver spesielt måling av intracellulær cyklisk adenosin monofosfat (cAMP) som en viktig parameter å bestemme β-cellefunksjon.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter