Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Nucleofection av Gnagare neuroblaster att studera neuroblast migration
 

Nucleofection av Gnagare neuroblaster att studera neuroblast migration

Article doi: 10.3791/50989
November 12th, 2013

Summary November 12th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neuroblast migration är ett avgörande steg i postnatal neurogenes. Protokollet som beskrivs här kan användas för att undersöka rollen av kandidat regulatorer av neuroblast migration genom användning av DNA / liten hårnål RNA (shRNA) nucleofection och en 3D-migration assay med neuroblaster som isolerats från gnagare postnatal rostral migratory stream.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter