Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

In vivo Postnatal elektroporation och Time-lapse avbildning av neuroblast migration i mus Akut hjärnan skivor
 
Click here for the English version

In vivo Postnatal elektroporation och Time-lapse avbildning av neuroblast migration i mus Akut hjärnan skivor

Article DOI: 10.3791/50905-v 10:51 min November 25th, 2013
November 25th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neuroblast migration är en grundläggande händelse i postnatal neurogenes. Vi beskriver ett protokoll för effektiv märkning av neuroblaster genom in vivo-postnatal elektroporering och efterföljande visualisering av sin vandring med hjälp av time-lapse avbildning av akut hjärnan skivor. Vi inkluderar en beskrivning för kvantitativ analys av neuroblast dynamik genom videospårning.

Tags

Neurovetenskap Time-lapse avbildning Cell Migration Analyser Elektroporation neurogenes neuroblast migration neurala stamceller subventrikulära zonen (SVZ) rostralt vandrande ström (RMS) neonatala mus valpar elektroporation time-lapse avbildning hjärna bit kultur spårning cell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter