Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Differensial Merking av Cell-overflaten og internalisert Proteiner etter Antistoff Fôring av Levende Cultured Neuroner
 
Click here for the English version

Differensial Merking av Cell-overflaten og internalisert Proteiner etter Antistoff Fôring av Levende Cultured Neuroner

Article doi: 10.3791/51139
February 12th, 2014

Summary February 12th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en fremgangsmåte for å merke proteiner på overflaten av levende neuroner ved å bruke et spesifikt polyklonalt antistoff til ekstracellulære epitoper. Protein bundet av antistoff på celleoverflaten og senere internaliseres via endocytose kan skilles fra protein som gjenstår, eller trafikk til, overflaten i løpet av inkuberingen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter