Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Barnes Maze teststrategier med små och stora Gnagare modeller
 
Click here for the English version

Barnes Maze teststrategier med små och stora Gnagare modeller

Article DOI: 10.3791/51194
February 26th, 2014

Chapters

Summary February 26th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den torra land Barnes labyrint är allmänt används för att mäta spatial navigering förmåga som svar på milt aversiva stimuli. Under på varandra följande dagar, prestanda (t.ex. latens för att hitta flykt bur) i kontrollpersoner förbättras, tecken på normal inlärning och minne. Skillnader mellan råttor och möss nödvändiggör apparater och metodförändringar som beskrivs här.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter