Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Skalerbar High Throughput Selection Fra fagpræsenterede Syntetiske antistofbiblioteker
 
Click here for the English version

Skalerbar High Throughput Selection Fra fagpræsenterede Syntetiske antistofbiblioteker

Article doi: 10.3791/51492
January 17th, 2015

Summary January 17th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En fremgangsmåde er beskrevet med visuel akkompagnement til udførelse skalerbare, højkapacitetsmetoder markeringer fra fagpræsenterede kombinatoriske syntetiske antistofbiblioteker mod hundreder af antigener på samme tid. Ved anvendelse af denne parallel tilgang har vi isoleret antistoffragmenter, der udviser høj affinitet og specificitet for forskellige antigener, der er funktionelle i standard immunoassays.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter