Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Kvantifisering og Size-profilering av Ekstracellulær Blemmer Bruke Tunable Resistive Pulse Sensing
 
Click here for the English version

Kvantifisering og Size-profilering av Ekstracellulær Blemmer Bruke Tunable Resistive Pulse Sensing

Article DOI: 10.3791/51623 12:01 min October 19th, 2014
October 19th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ekstracellulære vesikler spiller viktige roller i fysiologiske og patologiske prosesser, herunder koagulasjon, immunreaksjoner, og kreft eller som potensielle terapeutiske midler i levering av legemidler eller regenerativ medisin. Denne protokollen presenterer metoder for kvantifisering og størrelse karakterisering av isolerte og ikke-isolerte ekstracellulære vesikler i forskjellige væsker ved hjelp av avstembar resistive pulsføle.

Tags

Bioteknologi exosomes mikrovesikler ekstracellulære vesikler kvantifisering karakterisering Fleksibel Resistive Pulse Sensing qNano
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter