Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Kvantifiering och storlek-profilering av extracellulärt Blåsor Använda Avstämbara Resistiv Pulse Sensing
 
Click here for the English version

Kvantifiering och storlek-profilering av extracellulärt Blåsor Använda Avstämbara Resistiv Pulse Sensing

Article DOI: 10.3791/51623 12:01 min October 19th, 2014
October 19th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cellulära blåsor spelar viktiga roller i fysiologiska och patologiska processer, inklusive koagulation, immunsvar och cancer eller som potentiella terapeutiska medel vid läkemedelstillförsel eller regenerativ medicin. Detta protokoll presenteras metoder för kvantifiering och storleks karakterisering av isolerade och icke isolerade extracellulära blåsor i olika vätskor med hjälp av avstämbara resistiv puls avkänning.

Tags

Bioteknik exosomes mikrovesiklar extracellulära vesikler kvantifiering karakterisering Avstämbara resistiv Puls Sensing qNano
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter