Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Elektrisk cell-substrat Impedans Sensing för kvantifiering av Endothelial Proliferation, barriärfunktion, och Motility
 
Click here for the English version

Elektrisk cell-substrat Impedans Sensing för kvantifiering av Endothelial Proliferation, barriärfunktion, och Motility

Article DOI: 10.3791/51300-v 12:30 min March 28th, 2014
March 28th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll omdömen elektrisk cell-substrat Impedans Sensing, en metod för att spela in och analysera impedansspektrumet vidhäftande celler för kvantifiering av cellvidhäftning, proliferation, motilitet och cellulära svaren på farmakologiska och toxiska stimuli. Detektion av endotelial genomtränglighet och bedömning av cell-cell-och cell-substratkontakter betonas.

Tags

Bioteknik ECIS impedans spektroskopi Resistance TEER Endothelial Barrier Cell Sammanväxningar fokus sammanväxningar spridning migration rörlighet sårläkning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter