Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

En metod för mikroinjektion av
 
Click here for the English version

En metod för mikroinjektion av

Article DOI: 10.3791/51913-v 08:48 min September 1st, 2014
September 1st, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Metoder som producerar morphant embryon är viktigt att studera utvecklingsmekanismer och genreglerande nätverk. Havet stjärnan Patiria miniata är en framväxande modellsystem för dessa studier. Här presenterar vi ett protokoll för att erhålla könsceller, som producerar kulturer av embryon, och snabb mikroinjektion av zygoter från denna art.

Tags

Utvecklingsbiologi embryologi, Sjöstjärna tagghuding utveckling genreglerande nätverk mikroinjektion genuttryck störning antisensoligonukleotid reporter uttryck
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter