Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Beoordeling van de immuno-modulerende eigenschappen van humane mesenchymale stamcellen (MSC)
 
Click here for the English version

Beoordeling van de immuno-modulerende eigenschappen van humane mesenchymale stamcellen (MSC)

Article doi: 10.3791/53265
December 24th, 2015

Summary December 24th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De immuunmodulerende eigenschappen van menselijke mesenchymale stamcellen (MSC) lijken steeds belangrijker voor klinische toepassing. Het gebruik van een co-kweeksysteem van MSCs en perifeer bloed leukocyten vooraf gekleurd met de fluorescerende kleurstof carboxyfluoresceïne succinimidylester (CFSE), beschrijven we de in vitro beoordeling van MSC immunomodulatie bij effector leukocyt proliferatie en specifieke subpopulaties.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter