Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kalibrerad Passiv provtagning - Multi-tomt fältmätningar av NH
 
Click here for the English version

Kalibrerad Passiv provtagning - Multi-tomt fältmätningar av NH

Article DOI: 10.3791/53273
March 21st, 2016

Chapters

Summary March 21st, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ammoniakutsläpp är ett stort hot mot miljön genom övergödning, försurning och fin partikelbildning och härrör främst från jordbruket. Denna metod tillåter mätningar ammoniak förlust i replike fältförsök möjliggör statistisk analys av utsläpp och relationer mellan grödans utveckling och utsläpp.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter