Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Fare Osteoartrit Ağrı Monoiodoacetate Modeli
 
Click here for the English version

Fare Osteoartrit Ağrı Monoiodoacetate Modeli

Article DOI: 10.3791/53746 09:26 min
May 16th, 2016

Chapters

Summary May 16th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Osteoartrit (OA), ya da dejeneratif eklem hastalığı, yalnızca kısmen kullanılabilir analjezik tarafından kontrol kalır ağrı ile ilişkili bir zayıflatıcı bir durumdur. Hayvan modelleri OA ile ilgili ağrı mekanizmalarının anlayışımızı geliştirmek için geliştirilmektedir. Burada fare OA ağrısının monoiodoacetate modeli için bir yöntem tarif eder.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter