Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utarbeidelse av Single-cohort Colonies og hormonbehandling av arbeider Honeybees å analysere fysiologi Associated med Rolle og / eller endokrine systemet
 
Click here for the English version

Utarbeidelse av Single-cohort Colonies og hormonbehandling av arbeider Honeybees å analysere fysiologi Associated med Rolle og / eller endokrine systemet

Article DOI: 10.3791/54240
September 6th, 2016

Chapters

Summary September 6th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her beskriver vi vår detaljert protokoll for utarbeidelse av enkelt-kohort Honeybee kolonier - et nyttig verktøy for å analysere rollen assosierte arbeidstaker fysiologi. Vi beskriver også detaljerte protokoller for behandling av arbeidstakere med juvenil hormon og -ekdyson å evaluere involvering av disse hormonene i reguleringen av arbeideren atferd og / eller fysiologi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter