Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analys av SCAP
 
Click here for the English version

Analys av SCAP

Article doi: 10.3791/54709
November 8th, 2016

Summary November 8th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en modifierad metod för membranfraktion isolering från humana celler och provberedningen för detektion av SCAP N -glycosylation och totalt protein genom användning av western blöt. Vi introducerar ytterligare en GFP-märkningsmetod för att övervaka SCAP handel med hjälp av konfokalmikroskopi. Detta protokoll kan användas i vanliga biologiska laboratorier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter