Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Flödescytometrisk analys av partikelbundna Bet v 1 Allergen i PM10
 
Click here for the English version

Flödescytometrisk analys av partikelbundna Bet v 1 Allergen i PM10

Article DOI: 10.3791/54721 10:42 min
November 19th, 2016

Chapters

Summary November 19th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att kvantifiera allergen laddade partiklar genom flödescytometri. Omgivande partiklar partiklar kan fungera som bärare av adsorberade allergener. Vi visar här att flödescytometri, en metod som används i stor utsträckning för att karakterisera suspenderade fasta ämnen> 0,5 ^ m i diameter, kan användas för att mäta dessa allergen belastade partiklar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter