Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Reproducerbar Arterial denudation skada av infra abdominellt aortaKläm i en musmodell
 
Click here for the English version

Reproducerbar Arterial denudation skada av infra abdominellt aortaKläm i en musmodell

Article DOI: 10.3791/54755
November 24th, 2016

Chapters

Summary November 24th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Att förstå de cellulära och molekylära mekanismer för återendotelisation efter arteriell denudation skadan är av största vikt för att förhindra trombos och restenos av artärer. Här beskriver vi ett protokoll för reproducerbar arteriell denudation skada den infrarenala bukaortan. Förfarandet har utvecklats för att undersöka de bakomliggande mekanismer som reglerar endothelial regeneration med hjälp av musmodeller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter