Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Från en naturlig produkt till dess biosyntes Gene Cluster
 
Click here for the English version

Från en naturlig produkt till dess biosyntes Gene Cluster: En demonstration Använda Polyketomycin från

Article DOI: 10.3791/54952
January 13th, 2017

Chapters

Summary January 13th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett detaljerat protokoll av (A) identifieringen av en naturlig produkt med antibiotisk aktivitet, (B) rening av föreningen, (C) den första modellen av dess biosyntes, (D) genom sekvensering / -mining och ( E) kontroll av den biosyntetiska genklustret.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter