Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Upprättande och kultur Myogenic prekursorceller / Primära myoblaster från skelettmuskulatur av vuxna och äldre människor
 
Click here for the English version

Upprättande och kultur Myogenic prekursorceller / Primära myoblaster från skelettmuskulatur av vuxna och äldre människor

Article DOI: 10.3791/55047
February 16th, 2017

Chapters

Summary February 16th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en robust, reproducerbar och enkel metod för isolering och odling av myoblast progenitorceller från skelettmuskel av vuxna och äldre människor. De muskler som används här inkluderar fot- och benmusklerna. Detta tillvägagångssätt möjliggör isolering av en berikad population av primära myoblaster för funktionella studier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter