Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment
Author Produced

This content is Open Access.

En lipid extraktions- och analysmetod för karakterisering av markmikrober i experiment med många prov
 
Click here for the English version

En lipid extraktions- och analysmetod för karakterisering av markmikrober i experiment med många prov

Article doi: 10.3791/55310
July 16th, 2017

Summary July 16th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Artikeln beskriver en metod som ökar genomströmningen samtidigt som man balanserar ansträngning och noggrannhet för utvinning av lipider från mikroorganismernas membranmembran för användning vid karakterisering av både totala lipider och den relativa överflödigheten av indikatorlipider för bestämning av markmikrobiell samhällsstruktur i studier med många prover.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter