Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment
Author Produced

This content is Open Access.

En lipidekstraksjons- og analysemetode for karakterisering av jordmikrober i eksperimenter med mange prøver
 
Click here for the English version

En lipidekstraksjons- og analysemetode for karakterisering av jordmikrober i eksperimenter med mange prøver

Article DOI: 10.3791/55310 17:40 min
July 16th, 2017

Chapters

Summary July 16th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Artikkelen beskriver en metode som øker gjennomstrømmingen samtidig som innsats og nøyaktighet balanseres for utvinning av lipider fra cellemembranene til mikroorganismer for bruk ved karakterisering av både totale lipider og den relative overflod av indikatorlipider for å bestemme jordmikrobiell samfunnsstruktur i studier med mange prøver.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter