Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analys av cellsuspensioner Isolerade från fasta vävnader från Spectral flödescytometri
 
Click here for the English version

Analys av cellsuspensioner Isolerade från fasta vävnader från Spectral flödescytometri

Article DOI: 10.3791/55578
May 5th, 2017

Chapters

Summary May 5th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den här artikeln beskriver spektral cytometry, en ny strategi i flödescytometri som använder formen på emissionsspektra för att skilja fluorokromer. En algoritm ersätter kompensationer och kan behandla auto-fluorescens som en oberoende parameter. Denna nya metod gör det möjligt för en korrekt analys av celler som isolerats från fasta organ.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter