Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.

Immunofenotypning och cellsortering av mänskliga MK från mänskliga primära källor eller differentierad in vitro från hematopoetiska stamceller
 
Click here for the English version

Immunofenotypning och cellsortering av mänskliga MK från mänskliga primära källor eller differentierad in vitro från hematopoetiska stamceller

Article DOI: 10.3791/62569-v 14:30 min August 7th, 2021
August 7th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi en immunophenotypning strategi för karakterisering av megakaryocyte differentiering, och visar hur den strategin tillåter sortering av megakaryocyter i olika stadier med en fluorescensaktiverad cell sortera. Metoden kan tillämpas på mänskliga primära vävnader, men också på megakaryocyter som genereras i kultur in vitro.

Tags

Immunologi och infektion nummer 174
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter