Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Sagittalplanet kinematisk gånganalys i C57BL/6 möss som utsätts för MOG35-55 inducerad Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
 
Click here for the English version

Sagittalplanet kinematisk gånganalys i C57BL/6 möss som utsätts för MOG35-55 inducerad Experimental Autoimmune Encephalomyelitis

Article DOI: 10.3791/56032
November 4th, 2017

Chapters

Summary November 4th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kinematisk gånganalys i sagittalplanet ger mycket exakt information om hur rörelsen utförs. Vi beskriver tillämpningen av dessa tekniker att identifiera gait underskott för möss som utsätts för autoimmuna-medierad demyelinisering. Dessa metoder kan också användas för att karaktärisera gait underskott för andra musmodeller med nedsatt rörelseförmåga.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter