Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Ett enkelt sätt att framkalla experimentella autoimmuna neurit i C57BL/6 möss för funktionella och neuropatologiska bedömningar
 
Click here for the English version

Ett enkelt sätt att framkalla experimentella autoimmuna neurit i C57BL/6 möss för funktionella och neuropatologiska bedömningar

Article DOI: 10.3791/56455-v 07:30 min November 9th, 2017
November 9th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna rapport beskriver en enkel metod för att framgångsrikt framkalla experimentella autoimmuna neurit (EAN) med hjälp av myelin protein noll (P0)180-199 peptid i kombination med Freunds kompletta adjuvans och kikhosta toxin. Vi presenterar en sofistikerad paradigm kan korrekt bedöma omfattningen av funktionella underskott och neuropatologi som förekommer i denna EAN.

Tags

Neurovetenskap frågan 129 Experimental autoimmune neurit axonal skada noder av Ranvier perifera nerver demyelinisering musmodell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter