Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Spridning av nanomaterial i vattenhaltigt medium
 
Click here for the English version

Spridning av nanomaterial i vattenhaltigt medium: mot protokollet optimering

Article DOI: 10.3791/56074 09:35 min
December 25th, 2017

Chapters

Summary December 25th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett stegvis protokoll för spridning av nanomaterial i vattenlösning med realtid karakterisering att identifiera den optimala ultraljudsbehandling villkor, intensitet och varaktighet för förbättrad stabilitet och enhetlighet för nanopartiklar dispersioner utan att påverka prov integritet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter