Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Generasjon av prostata kreft cellen modeller av motstand mot anti-mitotisk Agent Docetaxel
 
Click here for the English version

Generasjon av prostata kreft cellen modeller av motstand mot anti-mitotisk Agent Docetaxel

Article doi: 10.3791/56327
September 8th, 2017

Summary September 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Motstand mot kreft terapi bidrar til sykdomsprogresjon og død. Avgjøre mekanistisk grunnlaget motstand er avgjørende for å forbedre terapeutiske svar. Dette manuskriptet detaljer protokollen for å generere taxane-resistente celle modeller av prostatakreft (PC) å dissekere veier involvert i progresjon til Docetaxel motstand i PC pasienter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter