Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Bygga upp en High-throughput Screening plattform att bedöma heterogenitet HER2 genen amplifiering i bröstcancer
 
Click here for the English version

Bygga upp en High-throughput Screening plattform att bedöma heterogenitet HER2 genen amplifiering i bröstcancer

Article doi: 10.3791/56686
December 5th, 2017

Summary December 5th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Heterogen fördelning av HER2-positiva celler kan observeras i en delmängd av bröstcancer och genererar kliniska dilemman. Här introducerar vi en pålitlig och kostnadseffektiv protokoll för att definiera, kvantifiera och jämföra HER2 intra-tumör genetisk heterogenitet i en stor serie av heterogeneously bearbetade bröstcancer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter