Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

En hög genomströmning analysen att bedöma och kvantifiera neutrofila extracellulära fälla bildandet
 
Click here for the English version

En hög genomströmning analysen att bedöma och kvantifiera neutrofila extracellulära fälla bildandet

Article DOI: 10.3791/59150-v
January 29th, 2019

Chapters

Summary January 29th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver en mycket känslig och hög genomströmning neutrofila extracellulära fällan (NET) analys för halvautomatisk kvantifiering av ex vivo NET bildandet av immunofluorescens tredimensionella konfokalmikroskopi. Detta protokoll kan användas för att utvärdera NET bildning och nedbrytning efter olika stimuli och kan användas för att studera potentiella NET-riktade terapier.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter