Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Utveckling av ett In Vitro -test att kvantifiera hematopoetiska stamceller och stamceller celler (HSPCs) utveckla zebrafiskar embryon
 

Utveckling av ett In Vitro -test att kvantifiera hematopoetiska stamceller och stamceller celler (HSPCs) utveckla zebrafiskar embryon

Article doi: 10.3791/56836
November 30th, 2017

Summary November 30th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi en enkel metod för att kvantifiera hematopoetiska stamceller och stamceller celler (HSPCs) i embryonala zebrafiskar. HSPCs från dissocierade zebrafiskar är klädd i metylcellulosa med stödjande faktorer, att differentiera in mogna blodet. Detta möjliggör detektion av blod defekter och tillåter drug screening för att utföras enkelt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter