Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Engineering 'Golden' fluorescens vid selektionstryck inkorporering av icke-kanoniska aminosyror och proteinanalys av masspektrometri och fluorescens
 
Click here for the English version

Engineering 'Golden' fluorescens vid selektionstryck inkorporering av icke-kanoniska aminosyror och proteinanalys av masspektrometri och fluorescens

Article doi: 10.3791/57017
April 27th, 2018

Summary April 27th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syntetisk biologi möjliggör konstruktion av proteiner med oöverträffade egenskaper med hjälp av co-translational införande av icke-kanoniska aminosyror. Vi presenterade här, hur en spektralt röd-skiftat variant av en GFP-typ fluorophore med romanen fluorescens spektroskopiska egenskaper, kallas ”guld” fluorescerande protein (GdFP), produceras i E. coli via selektionstryck inkorporering (SPI).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter