Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Tillverkning och provning av katalytisk Aerogel redo Via snabba Överkritisk extraktion
 
Click here for the English version

Tillverkning och provning av katalytisk Aerogel redo Via snabba Överkritisk extraktion

Article DOI: 10.3791/57075
August 31st, 2018

Chapters

Summary August 31st, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi protokoll för att förbereda och testa katalytisk Aerogel genom att införliva metall arter i kvarts och aluminiumoxid aerogel plattformar. Metoder för att förbereda material med koppar salter och koppar-innehållande nanopartiklar finns. Katalytisk testprotokoll demonstrera effektiviteten av dessa Aerogel för tre-vägs katalys applikationer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter